BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

W dniu 14 lutego br., dydaktyk naszej Uczelni, mgr inż. Stella Buczek przeprowadziła zajęcia na temat racjonalnego odżywiania, dla uczestników sportowych półkolonii. Podczas spotkania zostały przedstawione „Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku 4-18 lat”. W ramach warsztatów żywieniowych, młodzi sportowcy wykonali własne Piramidy Żywieniowe według aktualnie obowiązujących zaleceń. Na zakończenie odbył się quiz na temat znajomości owoców i warzyw.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rozpoczęła się 8. edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR organizowanego w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. W Konkursie może wziąć udział każdy student z dowolnego kierunku studiów I i II stopnia, który nie ukończył 26 roku życia. Konkurs mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody m.in. sprzęt elektroniczny, vouchery i publikacje na temat CSR.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację uczestników na szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich PWSZ w Skierniewicach, realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 4 – 10 lutego br., studenci PWSZ w Skierniewicach uczestniczyli w wyjeździe aktywizującym do Poznania. Wyjazd miał charakter turystyczno – rozwojowy. Podczas pobytu studenci zwiedzili najważniejsze zabytki Poznania: renesansowy ratusz i słynne „poznańskie koziołki”, katedrę, interaktywne muzeum w Ostrowie Tumskim, Palmiarnię, Termy Maltańskie, Bibliotekę Raczyńskich, Zamek, Muzeum Sztuki Użytkowej. Poznali również bogate zbiory polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Informujemy, iż termin zgłoszeń w Wewnątrzuczelnianych Wyborach Miss i Mistera Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach został przedłużony do 16 lutego 2019 r. W wyborach zostaną wyłonieni laureaci w następujących kategoriach: Miss i Mister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Pierwsza Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Druga Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Miss i Mister Internautów 2019. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 2-5 lutego br. członkowie Koła Naukowego EKONOMIKUS uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Litwę. Studenci odwiedzili Muzeum Pieniądza w Wilnie, gdzie poszerzyli wiedzę z zakresu historii pieniądza i bankowości na świecie. Poznali litewską walutę i rozwój krajowej bankowości, od czasu powstania pierwszych instytucji kredytowych do czasów współczesnych. Mieli możliwość porównania struktury Banku Centralnego Litwy z innymi, wcześniej poznanymi, podmiotami Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza studentów kierunku pedagogika do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Opieka nad dzieckiem z doświadczeniem traumy – wyzwania, wskazówki, rekomendacje”. Podczas szkolenia będą prezentowane m.in. sposoby pracy z dzieckiem, które doświadczyło traumy, strategie wsparcia oraz podejścia terapeutyczne. Rekrutacja trwa do 28 lutego br. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenie.pwsz@gmail.com.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do udziału w kursach językowych na platformie e-learningowej. Platforma e-learningowa zawiera sześć kursów: angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski. Licencja na kursy trwa do 20 lutego 2020 roku. Kursy e-learningowe stanowią dodatkową formę wsparcia kształcenia językowego i nie podlegają ocenie w toku studiów. Studenci chętni do skorzystania z kursów proszeni są o odbieranie kodów dostępu do platformy e-learningowej w Dziekanacie, w godzinach pracy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Plan Gliniarz”. Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród policjantów, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez sztuki walki, kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz promowanie służby w Policji jako atrakcyjnej oferty na rynku pracy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Akademia Dietetyki ogłasza ogólnopolski konkursu na najciekawszy artykuł popularnonaukowy z obszaru dietetyki lub nauk o żywieniu. Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia oraz studentów i absolwentów studiów II stopnia, z kierunku dietetyka. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i absolwentów wyższych uczelni do rozwoju własnych umiejętności redakcyjnych, promocja redagowania artykułów, prac poglądowych opartych na rzetelnych źródłach jakimi są publikacje naukowe. Nagrody w konkursie: cykl specjalistycznych szkoleń, zestaw 7 plansz edukacyjnych Akademii Dietetyki.

(...) więcej
1448
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595