BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Wyjazd do Zakładu Karnego w Łowiczu
20.01.2017

W dniu 12 stycznia br. studenci III roku pedagogiki, specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną, gościli w Zakładzie Karnym w Łowiczu, placówce resocjalizacyjnej typu półotwartego, przeznaczonej dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Podczas spotkania studenci zapoznali się ze strukturą, organizacją i funkcjonowaniem Zakładu Karnego. Pracownicy jednostki zaprezentowali swoją pracę, formy oddziaływania penitencjarnego, rolę psychologa pracującego ze skazanymi, zadania wychowawcy, programy resocjalizacyjno-readaptacyjne, działania terapeutyczne oraz metody pracy ze skazanymi. Studenci spotkali się również z osadzonymi w zakładzie, którzy przedstawili „świadectwo własnego życia”.
Wizyta w Zakładzie Karnym w Łowiczu to praktyczne doświadczenie, które wzbogaciło i uzupełniło wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów. Inicjatorem zajęć była pani dr hab. Maria Przybysz – Zaremba.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595