BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

W dniu 27 listopada br., pracownicy Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych - prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk oraz mgr inż. Łukasz Rybak uczestniczyli w IX Konferencji Naukowej EIT-2019 „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”. Tegoroczna Konferencja organizowana pod auspicjami Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich, odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2019. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Instytut Nauk Społecznych, Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego zaprasza na  II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu:  Wielowymiarowość Kształcenia Ustawicznego Diagnostyka – Profilaktyka – Terapia – w teorii i praktyce pedagogicznej, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r., w budynku E, aula 318 w Skierniewicach. Konferencja skierowana jest do nauczycieli naukowo-dydaktycznych, praktyków, metodyków, logopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów, pedagogów resocjalizacyjnych a także osób dla których diagnostyka, profilaktyka i terapia jest kluczowa w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Naukowo - Szkoleniową Wielowymiarowość Zdrowia Diagnostyka – Profilaktyka - Terapia, która odbędzie się w dniach 6 - 7 grudnia br., w Skierniewicach. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych szeroko pojętego obszaru ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, diagnostów oraz innych osób zajmujących się zdrowiem, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy studentów do udziału w wykładach, które zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli partnerskich uczelni zagranicznych – University of Foggia oraz Latvia University of Life Sciences and Technologies. Uczestnicy zajęć, prowadzonych przez prof. Giancarlo Colelli oraz prof. Luciano Beneduce, otrzymają certyfikaty. Spotkania będą trwały ok. 45 minut.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Instytut Nauk Społecznych Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego zaprasza do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu: Wielowymiarowość Kształcenia Ustawicznego Diagnostyka – Profilaktyka – Terapia – w teorii i praktyce pedagogicznej, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r., w Skierniewicach. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wiedzy, opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków, na co dzień związanych z pracą z osobami wymagającymi podejmowania wielu działań diagnostyczno-profilaktyczno-terapeutycznych. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej rozwoju elektromobilności dla  miasta Skierniewice. Ankieta ma celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów, które związane są z transportem na terenie miasta. Ich analiza pozwoli poznać obszary działań, w których będzie możliwy rozwój nowoczesnej, niskoemisyjnej komunikacji. Działania są elementem szerzej zakrojonych prac, które będą prowadziły do powstania kompleksowej Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice. 
Ankieta

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 6-8 listopada br., pracownicy Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie PUSB, dr Anna Wiktorowicz oraz dr Alojzy Pilich uczestniczyli w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” w Zakopanem. Podczas konferencji wygłosili referat dotyczący bezpieczeństwa współczesnej Europy w nawiązaniu do konfliktu ukraińskiego pn. „Wpływ wojny we wschodniej Ukrainie na bezpieczeństwo Europy - w ujęciu cyberprzestrzennym”. W trakcie wystąpienia przedstawili badania własne przeprowadzone podczas wyjazdu studyjnego na Ukrainę.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W piątek, 15 listopada br., odbyło się spotkanie w ramach III. edycji programu Edukacji Wojskowej Studentów Legia Akademicka. Celem spotkania było zachęcenie studentów do wstąpienia w szeregi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania Rektor dr Daniel Stos został uhonorowany pamiątkowym ryngrafem oraz listem gratulacyjnym podpisanym przez Tomasza Zdzikota, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, natomiast Koordynator programu Legia Akademicka w PUSB, otrzymał pamiątkowy medal MON. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego dołączyła do grona szkół wyższych, które podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W imieniu PUSB deklarację podpisał JM Rektor dr Daniel Stos. Deklaracja zawiera 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania Uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 6 - 8 listopada br. pracownicy Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk oraz mgr inż. Łukasz Rybak uczestniczyli w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”. Podczas konferencji zaprezentowali referaty dotyczące „Teleinformatyki jako wielowymiarowego wsparcie działań militarnych” oraz „Techniki uczenia maszynowego w aspekcie wielowymiarowego bezpieczeństwa”. 

(...) więcej
348
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595