BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Władze uczelni

WŁADZE REKTORSKIE
Rektor
Daniel Stos
prof. nadzw. dr Daniel Stos
Prorektor
do spraw dydaktyki i badań

Elżbieta Stokowska-Zagdan
dr Elżbieta Stokowska-Zagdan

WŁADZE WYDZIAŁOWE
Dziekan Wydziału Ekonomii i Administracji
Barbara Dembowska
dr Barbara Dembowska
Dyrektor Instytutu
Finansów i Rachunkowości

Kazimiera Nowak-Sapota
dr Kazimiera Nowak-Sapota
p.o. Dyrektor Instytutu
Zarządzania Strategicznego

Kazimiera Nowak-Sapota
dr Kazimiera Nowak-Sapota
Dyrektor Instytutu
Nauk Społecznych

Małgorzata Potoczna
dr Małgorzata Potoczna
Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Joanna Soin
dr Joanna Soin
Dyrektor Instytutu
Nauk Przyrodniczych

Andrzej Radecki
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki
Dyrektor Instytutu
Nauk o Zdrowiu

Wojciech Mielicki
prof. dr hab. Wojciech Mielicki
Dyrektor Instytutu
Informatyki i Matematyki Stosowanej

Janusz Dudczyk
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk

WŁADZE ADMINISTRACYJNE
Kanclerz
Jacek Śmiłowski
mgr inż. Jacek Śmiłowski
Kwestor
Jadwiga Kubiak
mgr Jadwiga Kubiak
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595