BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki

 1. Adresaci studiów

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych podległych MRiRW oraz samorządowych.

  Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i żywienia człowieka, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii.

  Program obejmuje następujące moduły:

  • Żywienie człowieka
  • Dietetyka
  • Gastronomia
  • Technologie żywności
  • Surowce rolnicze i ogrodnicze
  • Marketing i obsługa konsumenta
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
  • Praktyka zawodowa

  Studia te umożliwiają również nauczycielom nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu Dietetyki, Żywienia człowieka i Nowoczesnej gastronomii – metod produkcji, wyposażania technicznego i projektowania oraz Nowoczesnych Metod Technologii Żywności.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Studia obejmują 350 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w programie studiów uwzględniono 60 godzin praktyk.

  Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników jednostek branżowych.

  Studia kończą się egzaminem oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na poziomie VI.

 3. Czas trwania studiów

  Program studiów obejmuje 3 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela)

  Termin rozpoczęcia I edycji, planowany jest na semestr zimowy roku 2018/2019, uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów

 4. Zasady rekrutacji

  Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • karta zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

 5. Koszt uczestnictwa

  1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach

  Dane do przelewu:
  Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Skierniewicach
  ul. Batorego 64C
  96-100 Skierniewice
  tytułem - za studia podyplomowe z DIETETYKI
  PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

 6. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji na temat studiów udzielają:
  mgr inż. Grażyna Bulińska gbulinska@pwsz.skierniewice.pl  tel. 696 410 191
  mgr Maria Majszyk mmajszyk@pwsz.skierniewice.pl tel. 691 110 125

 7. Organizatorzy

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach przy współpracy z KCER i CDR w Brwinowie.
  ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
  prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych; Kierownik Studiów

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99 pokój nr 17, 05-840 Brwinów
  tel. 22 729 66 34 lub 22 125 62 00 wew. 175

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595