BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Porozumienie na rzecz Uniwersytetu III Wieku
20.01.2020

Dnia 15 stycznia br., Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego podpisał porozumienie z Zarządem Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego Nasz Powiat. Celem porozumienia jest aktywizacja społeczna osób starszych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach współpracy strony będą podejmowały wspólne działania polegające m.in. na: organizacji warsztatów, wykładów, konferencji, sesji i seminariów, wspieraniu działalności na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej, umożliwieniu korzystania przez członków Stowarzyszenia z zasobów biblioteki Uczelni, realizacji wspólnych projektów, upowszechnianiu i promowaniu informacji na temat działań Uczelni i Stowarzyszenia.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595