BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Pierwsze posiedzenie Konwentu
27.11.2017
24 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu IV kadencji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. W skład Konwentu naszej Uczelni wchodzą przedstawiciele: stowarzyszeń naukowych i zawodowych, organów państwowych, samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji pracodawców, przedsiębiorców i instytucji finansowych. Kompetencje Konwentu zostały określone w Statucie Uczelni i w szczególności polegają na : • opiniowaniu sprawozdania Rektora z działalności Uczelni,
• opiniowaniu strategii Uczelni i jej zmian, • wnioskowaniu o uruchomienie nowych kierunków kształcenia powiązanych ze strategią regionu,
• inicjowaniu współpracy i porozumień z innymi jednostkami w zakresie kształcenia i badań naukowych,
• udzielaniu wsparcia Uczelni w staraniach o pozyskanie środków finansowych,
• kreowaniu pozytywnego wizerunku Uczelni w środowisku lokalnym,
• rozpatrywaniu wszystkich spaw wniesionych przez przewodniczącego Konwentu lub członków Konwentu.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595