BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

"Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych

Kalendarium

Numer zadania Rodzaj wsparcia Miejsce Daty Godziny udzielanego wsparcia Uczestnicy
I.1 SZKOŁA COACHINGU ZESPOŁOWEGO I CAREER COACHING Grupa SET sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 45
01-248 Warszawa
13-14.10.2018
27-28.10.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
Soboty 10-18
Niedziele 9-17
2 doradców zawodowych PWSZ w Skierniewicach
II.25 DESIGN THINKING I SERVICE DESIGN Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
21-22.01.2019
11-12.02.2019
13-14.03.2019
11-12.04.2019
13-14.05.2019
9.00-15.00 Kadra kierownicza i administracyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
II.12 GRY I METODY DYDAKTYCZNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
26.01.2019
27.01.2019
28.01.2019
11.00-17.00
11.00-17.00
9.00-15.00
Kadra dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
II.18 INFORMATYCZNE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
01.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
11.00-17.00
11.00-17.00
9.00-15.00
Kadra dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
II.15 KOMUNIKACJA WOKALNA, KOMUNIKACJA Z GRUPĄ Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
17.02.2019
18.02.2019
19.02.2019
11.00-17.00
11.00-17.00
9.00-15.00
Kadra dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
II.21 INNOWACYJNE NARZĘDZIA WIZUALNE, PREZENTACJE GRAFICZNE, MYŚLENIE WIZUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
20.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
11.00-17.00
11.00-17.00
9.00-15.00
Kadra dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
III.28-33 CYKL SZKOLEŃ PROFESJONALNY PRZEDSIĘBIORCA
/GRUPA 1
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
23.02.2019
24.02.2019
16.03.2019
17.03.2019
23.03.2019
24.03.2019
10.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
III.34-39 CYKL SZKOLEŃ PROFESJONALNY PRACOWNIK
/GRUPA 1
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
09.03.2019
10.03.2019
31.03.2019
10.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
III.34-39 CYKL SZKOLEŃ PROFESJONALNY PRACOWNIK
/GRUPA 2
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
22.02.2019
23.02.2019
09.03.2019
10.03.2019
30.03.2019
04.04.2019
10.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
III.34-39 CYKL SZKOLEŃ PROFESJONALNY PRACOWNIK
/GRUPA 3
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
23.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
03.03.2019
30.03.2019
31.03.2019
10.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
III.34-39 CYKL SZKOLEŃ PROFESJONALNY PRACOWNIK
/GRUPA 4
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
09.03.2019
10.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
05.04.2019
06.04.2019
10.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
III.34-39 CYKL SZKOLEŃ PROFESJONALNY PRACOWNIK
/GRUPA 5
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
02.03.2019
03.03.2019
24.03.2019
29.03.2019
30.03.2019
31.03.2019
10.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.1 SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE FRIS Sienna 73 bud. Nr 3
Warszawa
15.04.2019
16 04.2019
10.00-16.00 2 doradców zawodowych Państwo..ej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE - GRUPOWE
/GRUPA 1
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
17.04.2019 10.00-11.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE - GRUPOWE
/GRUPA 2
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
17.04.2019 13.10-14.10 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE - GRUPOWE
/GRUPA 3
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
29.04.2019 10.00-11.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE - GRUPOWE
/GRUPA 4
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
12.05.2019 13.30-14.30 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE - GRUPOWE
/GRUPA 5
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
13.05.2019 12.00-13.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
3.44-48 WIZYTA STUDYJNA
(WORK TOUR’y)
DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 24.05.2019 09.30-18.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
3.44-48 WIZYTA STUDYJNA
(WORK TOUR’y)
DLA KIERUNKU INFORMATYKA
Teyon S.A. z siedzibą w Łodzi 31.05.2019 08.00-17.30 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
3.44-48 WIZYTA STUDYJNA
(WORK TOUR’y)
DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA
Fundacja Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju Od Początku z siedzibą w Krakowie 03.06.2019
04.06.2019
09.15-14.15
09.00-14.00
Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
3.44-48 WIZYTA STUDYJNA
(WORK TOUR’y)
DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego w Giżycku

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku

Mamerki "M.Brygidy" z siedzibą w Mamerkach k. Giżycka
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019
11.00-15.00
10.00-14.00
10.00-15.00
Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
3.44-48 WIZYTA STUDYJNA
(WORK TOUR’y)
DLA KIERUNKU DIETETYKA
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelarskich, Zakład Pszczelnictwa IO z siedzibą w Puławach 06.06.2019 10.00-15.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
3.44-48 WIZYTA STUDYJNA
(WORK TOUR’y)
DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA
Bayer sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa
25.06.2019 10.00-15.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
01.07.2019 13.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
03.07.2019 13.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
05.07.2019 10.00-14.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
08.07.2019 14.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
10.07.2019 13.00-16.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
15.07.2019 13.00-15.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
I.7 DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
17.07.2019 13.00-14.00 Studenci i Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595