BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

"Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych

"ZINTEGROWANY PROGRAM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SKIERNIEWICACH"

"ZINTEGROWANY PROGRAM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SKIERNIEWICACH"

O projekcie:

Projekt "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jego główne cele będą skoncentrowane na realizacji zadań zawartych w trzech głównych obszarach:

  1. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  2. Wsparcie zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, w tym: działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania szkołą wyższą, wzrost jakości usług świadczonych przez uczelnię, działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni, w okresie 37 miesięcy,
  3. Wsparcie kompetencji studentów i absolwentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, co oznacza przede wszystkim zdobycie i podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy oraz przełamanie obaw przed rynkiem pracy oraz stereotypów płci i miejsca zamieszkania – 216 osób,

Okres realizacji projektu to 3 lata - od 1 września 2018 roku do 30 września 2021 roku.

Wartość projektu – 1.328.394 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1.283.994 zł

Prezentacja Projektu

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595