BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

School Authorities

RECTORS
Rector
Daniel Stos
prof. nadzw. dr Daniel Stos
Vice-Rector
Elżbieta Stokowska-Zagdan
dr Elżbieta Stokowska-Zagdan

FACULTY AUTHORITIES
Dean of the Faculty of Economics and Administration
Barbara Dembowska
dr Barbara Dembowska
Head of the Institute
of Finance and Accounting

Kazimiera Nowak-Sapota
dr Kazimiera Nowak-Sapota
Head of the Institute
of Strategic Management

Edward Stawasz
prof. nadzw. dr hab. Edward Stawasz
Head of the Institute
of Social Sciences

Małgorzata Potoczna
dr Małgorzata Potoczna
Dean of the Faculty of Natural and Technical Sciences
Joanna Soin
dr Joanna Soin
Head of the Institute
of Natural Sciences

Andrzej Radecki
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki
Head of the Institute
of Health Sciences

Wojciech Mielicki
prof. dr hab. Wojciech Mielicki
Head of the Institute
of Computer Science and Applied Mathematics

Janusz Dudczyk
dr hab. inż. Janusz Dudczyk

ADMINISTRATION AUTHORITIES
Chancellor
Jacek Śmiłowski
Jacek Śmiłowski MA
Bursar
Jadwiga Kubiak
Jadwiga Kubiak MA
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595