BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki

 1. Adresaci studiów

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych podległych MRiRW oraz samorządowych.

  Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i żywienia człowieka, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii.

  Program obejmuje następujące moduły:

  • Żywienie człowieka
  • Dietetyka
  • Gastronomia
  • Technologie żywności
  • Surowce rolnicze i ogrodnicze
  • Marketing i obsługa konsumenta
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
  • Praktyka zawodowa

  Studia te umożliwiają również nauczycielom nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu Dietetyki, Żywienia człowieka i Nowoczesnej gastronomii – metod produkcji, wyposażania technicznego i projektowania oraz Nowoczesnych Metod Technologii Żywności.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Studia obejmują 350 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w programie studiów uwzględniono 60 godzin praktyk.

  Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników jednostek branżowych.

  Studia kończą się egzaminem oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na poziomie VI.

 3. Czas trwania studiów

  Program studiów obejmuje 3 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela)

  Termin rozpoczęcia I edycji, planowany jest na semestr zimowy roku 2018/2019, uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów

 4. Zasady rekrutacji

  Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • karta zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

 5. Koszt uczestnictwa

  1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach

  Dane do przelewu:
  Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Skierniewicach
  ul. Batorego 64C
  96-100 Skierniewice
  tytułem - za studia podyplomowe z DIETETYKI
  PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

 6. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji na temat studiów udzielają:
  mgr inż. Grażyna Bulińska gbulinska@pwsz.skierniewice.pl  tel. 696 410 191
  mgr Maria Majszyk mmajszyk@pwsz.skierniewice.pl tel. 691 110 125

 7. Organizatorzy

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach przy współpracy z KCER i CDR w Brwinowie.
  ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
  prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych; Kierownik Studiów

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99 pokój nr 17, 05-840 Brwinów
  tel. 22 729 66 34 lub 22 125 62 00 wew. 175

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595