BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Uczelniana Rada Samorządu Studentów PWSZ w Skierniewicach jest reprezentantem społeczności studenckiej Uczelni, w której skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych kierunków - starostowie poszczególnych roczników i grup. Jest to organizacja otwarta dla wszystkich zainteresowanych studentów.

Celem URSS jest praca na rzecz braci studenckiej, dbanie o prawa, ale i czuwanie nad wypełnianiem obowiązków wynikających ze statusu studenta, rozwiązywanie bieżących problemów Żaków, koordynowanie działań organizacji studenckich, w tym kół naukowych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych takich, jak: fuksówki, andrzejki, wigilie, ostatki, juwenalia, oraz spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata polityki czy też biznesu.

URSS współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecyduje lub opiniuje decyzje podejmowane w sprawach dotyczących studentów, m.in. dzięki obecności przedstawicieli w Senacie PWSZ, Radach Wydziałów, komisjach stypendialnych, komisji dyscyplinarnej ds. studentów itp.

URSS reprezentuje społeczność studencką na zewnątrz, dbając o dobry wizerunek Uczelni. Współpracuje z samorządami państwowych wyższych szkół zawodowych z terenu całego kraju. Swoje doświadczenia wymienia uczestnicząc w konferencjach i forach PWSZ. Samorząd studencki współpracuje także z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący:
    Patrycja Belanken
Zastępcy:
    Magdalena Trębska
    Marcin Wieczorek
Sekretarz:
    Natalia Nowakowska
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595