BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Konferencja „Od teorii do praktyki w edukacji”
23.05.2019

Dr Grażyna Cęcelek reprezentowała Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Od teorii do praktyki w edukacji”, która odbyła się 18 maja br., w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Podczas obrad plenarnych dr Cęcelek wygłosiła referat pt. „Poczucie bezpieczeństwa społecznego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich jako rezultat procesu wyrównywania szans edukacyjnych – raport z badań”, uczestniczyła również w pracach Komitetu Naukowego Konferencji.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595