BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego PWSZ w Skierniewicach zaprasza na Skierniewickie Juwenalia PWSZ 2018.
Termin: 2 czerwca
Godzina: 18:00
Miejsce: Drugi Dom, ul. Mickiewicza 11, Skierniewice
Gwiazdy wieczoru: Skytech, Cliver
W programie konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci Pedagogiki wzięli udział w praktycznym szkoleniu z „Impostacji głosu”. Uczyli się jak pracować głosem, ekonomicznie rozkładać jego siłę oraz jak modulować odpowiednio barwę, by w efektywny sposób wpływać na przekazywane informacje – co w zawodzie nauczyciela jest niezmiernie istotne.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studentki kosmetologii, Paulina Oziębła i Dominika Dećko, zdały z bardzo dobrym wynikiem egzamin kończący udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Praktyka w renomowanych salonach Skierniewic i Warszawy wzmocniła ich praktyczne przygotowanie do zawodu.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci Zarządzania obszarami wiejskimi uczestniczyli w zajęciach terenowych w Puszczy Bolimowskiej w ramach przedmiotu łąkarstwo. Podczas wyjazdu studenci poznawali nieleśne zbiorowiska roślinne Puszczy Bolimowskiej, w tym łąkowe, turzycowe i szuwarowe. Mieli również okazję zobaczyć jak przebiega sukcesja lasu łęgowego na nieużytkowanej łące oraz jakie jest znaczenie warunków siedliskowych i hydrologicznych dla wykształcania się konkretnych zbiorowisk roślinności nieleśnej. Inicjatorem wyjazdu była dr Anna Traut - Seliga

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

PWSZ w Skierniewicach daje szanse na zdobycie cennej wiedzy oraz praktycznych umiejętności u czołowych pracodawców z subregionu. Studenci finansów i rachunkowości - Paulina Zwolińska i Jakub Polak zakończyli z sukcesem udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Gratulujemy!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Egzamin praktyczny zakończył udział studentek dietetyki w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Profesjonalnie przeprowadzony wywiad z pacjentem, badanie i diagnoza, pokazały zawodowe przygotowanie naszych studentek do zawodu dietetyka. Gratulujemy!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W poniedziałek, 7 maja br., studenci I roku ogrodnictwa odbyli pierwsze zajęcia terenowe z botaniki w Puszczy Bolimowskiej. Zajęcia terenowe to okazja do poznawania tajników przyrody i zdobywania umiejętności praktycznych, które kształcą zmysł obserwacji i wyobraźnię przestrzenną. Podczas wyjazdu studenci uczyli się rozpoznawać gatunki roślin oraz wzbogacali swoje zielniki.
Zajęcia terenowe zostały zorganizowane z inicjatywy dr Anny Traut – Seligi.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnym Szkoleniu „Własna firma – krok po kroku” organizowanym przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach, w dniach 23 - 25 maja 2018 r., w ramach X Festiwalu Nauki. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek. Zapisy przyjmowane są w siedzibie Centrum w Skierniewicach, ul. Senatorska 10 lub telefonicznie 46 833 39 74, 46 833 36 50, e-mail: centrumsk@wup.lodz.pl

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość oraz Zarządzania uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym wiarygodności finansowej firm i wymiany informacji gospodarczych. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Żmudzki, koordynator regionalny Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Inicjatorem spotkania była dr Iwa Kuchciak.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Przedstawiciele Koła Naukowego EKONOMIKUS uczestniczyli w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Tematem przewodnim konferencji były „Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca”. Studenci uczestniczyli w wykładzie „Oblicza biznesu XXI wieku – ekonomia, finanse, zarządzanie”. Uzupełnili wiedzę z zakresu znaczenia rynku forex dla transakcji walutowych w Polsce, zastosowania controllingu finansowego oraz roli motywacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

(...) więcej
2248
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595