BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Zajęcia terenowe w Puszczy Bolimowskiej - ZOW
14.05.2018

Studenci Zarządzania obszarami wiejskimi uczestniczyli w zajęciach terenowych w Puszczy Bolimowskiej w ramach przedmiotu łąkarstwo. Podczas wyjazdu studenci poznawali nieleśne zbiorowiska roślinne Puszczy Bolimowskiej, w tym łąkowe, turzycowe i szuwarowe. Mieli również okazję zobaczyć jak przebiega sukcesja lasu łęgowego na nieużytkowanej łące oraz jakie jest znaczenie warunków siedliskowych i hydrologicznych dla wykształcania się konkretnych zbiorowisk roślinności nieleśnej.
Inicjatorem wyjazdu była dr Anna Traut - Seliga


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595