BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Szkolenie - Aktorzy rynku pracy a kompetencje przyszłości
29.03.2019

W PWSZ w Skierniewicach odbyło się szkolenie "Aktorzy rynku pracy a kompetencje przyszłości - czyli kogo uczymy i jak przygotowujemy do wejścia na rynek pracy", skierowane do członków Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Szkolenie przeprowadzili mgr Kinga Kwiatkowska oraz dr Piotr Miller - wykładowcy Instytutu Nauk Społecznych i jednocześnie doradcy zawodowi Biura Karier PWSZ w Skierniewicach. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu mieli okazję pogłębić wiedzę w obszarze przemian zachodzących na współczesnym rynku pracy oraz sposobów wychodzenia im naprzeciw, w toku edukacji młodych ludzi.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595