BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Studenci kierunku Informatyka, wraz z opiekunem merytorycznym dr. Dominikiem Szajermanem, wzięli udział w wyjeździe studyjnym do firmy produkującej i wydającej gry komputerowe - Teyon S.A. w Łodzi. W ramach work – touru studenci mieli możliwość zapoznania się z procesem produkcji gier komputerowych. Uczestniczyli w warsztatach z programowania gier, poznali inżynierię programowania, dowiedzieli się jak projektować, przetwarzać, obrazować i wizualizować dane charakterystyczne dla gier komputerowych.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach – dr Joanna Soin zaprasza na Uroczystość Czepkowania pierwszych Absolwentów kierunku Pielęgniarstwo, która odbędzie się 17 lipca br., o godz. 12:00, w Auli E318. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor PWSZ w Skierniewicach – dr Daniel Stos.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rozpoczęcie rekrutacji: 27 maja
Zakończenie rekrutacji:
studia I stopnia: 14 września
studia II stopnia i jednolite studia magisterskie: 15 lipca
Ogłoszenie wyników:
studia I stopnia: 20 września
studia II stopnia i jednolite studia magisterskie: 23 lipca
Dokumenty należy złożyć: p. 118 (I piętro), Budynek 64C
poniedziałek - piątek w godz. 09.00 – 15.00

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Pracownicy Instytutu Informatyki i Matematyki Stosowanej - mgr inż. Łukasz Rybak i prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prowadzą badania w aspekcie wpływu funkcji masy na skuteczność klasyfikatora bazującego na punktach centralnych. Zagadnienie to wpisuje się w problematykę nauk zajmujących się sztuczną inteligencją w dziedzinie uczenia maszynowego. Znajduje ono potencjalne, praktyczne zastosowanie m.in. w systemach detekcji obiektów na obrazach cyfrowych oraz klasyfikowania dokumentów tekstowych.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki. Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.
Podziel się swoją historią i doświadczeniami!
Ankieta dostępna jest na stronie: http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg
Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 17-18 czerwca br., pracownicy Instytutu Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Instytutu Zarządzania Strategicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach - prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk, dr hab. Zdzisław Jezierski i mgr inż. Łukasz Rybak uczestniczyli w konferencji „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy”.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Podczas uroczystego podsumowania szkolenia „Edukacja Wojskowa Studentów – Legia Akademicka”, JM Rektor – dr Daniel Stos otrzymał medal za wspieranie działań proobronnych i kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży akademickiej oraz za merytoryczne wsparcie prac Sił Zbrojnych RP. W imieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, odznaczenie wręczył ppłk Piotr Chrzanowski.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W poniedziałek, 17 czerwca br., odbyło się uroczyste podsumowanie szkolenia Edukacji Wojskowej Studentów – Legia Akademicka. Podczas uroczystości uczestnicy otrzymali karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w ośrodkach szkolenia wytypowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Podsumowania szkolenia teoretycznego dokonał JM Rektor – dr Daniel Stos oraz koordynator programu „Legia Akademicka” dr Alojzy Pilich, którzy podkreślili rolę uczelni w kształtowaniu patriotycznych postaw przyszłych żołnierzy - naszych studentów.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku bezpieczeństwa wewnętrznego (studia niestacjonarne) odbyli praktyczne szkolenie w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego. W ośrodku szkolenia spadochronowego zapoznali się z budową broni, udzielaniem pierwszej pomocy na polu walki, przeszli praktyczne szkolenie taktyczne oraz desantowanie ze śmigłowca. Organizatorem zajęć był dr Cezary Pędzik.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dr Grażyna Cęcelek reprezentowała Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach podczas Konferencji Naukowej „Zadania i możliwości szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych uczniów”, która odbyła się 7 czerwca br. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Podczas konferencji dr Cęcelek wygłosiła referat pt.: „Kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela-wychowawcy”.

(...) więcej
141
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595