BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Nowości

19 sierpnia 2019
Golik-Górecka G. : Strategie marketingowe w polskich firmach na rynkach wirtualnych i realnych.
01 sierpnia 2019
Suwaj R. : Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym,
Simon H. : Pricing man jak zarządzanie ceną może odmienić biznes,
Barczykowska A. : System oddziaływań resocjalizacyjnych,
Chaberek-Karwacka G. : Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej,
Kisperska-Moroń D. : Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,
Nowak E. : Logistyka w sytuacjach kryzysowych,
Rosa G. : Marketing przyszłości od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego,
Pink D. H. : Kiedy naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu,
Howaniec H. : Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element marketingu wartości,
Kubiński P. : Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie,
Luchtera B. : Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata,
Pająk E. : Zarządzanie produkcją,
Ciesielski M. : Instrumenty zarządzania logistycznego,
Hamrol A. : Zarządzanie i inżyniera jakości.
29 lipca 2019
Wiącek R. : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku szkolnym,
Puszczałowska-Lizis E. : Terapia osób o specjalnych potrzebach,
Naprawa R. : Dostosowanie wymagań edukacyjnych do ondywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów,
Taylor P.G. : Spektrum zaburzeń autystycznych przewodnik dla początkujących,
Gruszczyk-Kolczyńska E. : Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej,
Gruszczyk-Kolczyńska E. : Starsze przedszkolaki jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu,
Gruszczyk-Kolczyńska E. : Edukacja matematyczna w klasie I,
Gruszczyk-Kolczyńska E. : Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595