BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Studenci II i III roku dietetyki, w ramach zajęć z technologii żywności i potraw, prowadzonych przez dr inż. Agnieszkę Wiosetek-Reske, uczestniczyli w wyjeździe, podczas którego zapoznali się ze strukturą organizacyjną i produkcją Browaru Bednary. Browar Bednary to jedyny browar w regionie łowickim i pierwszy browar rzemieślniczy w Polsce, którego celem jest warzenie piwa oraz szerzenie kultury piwnej.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku Zarządzania obszarami wiejskimi odwiedzili siedzibę Nadleśnictwa Skierniewice w Zwierzyńcu. Dzięki uprzejmości pracowników, żacy poznali pracę i działania podejmowane przez  jednostkę. Uczestnicy spotkania udali się również do „Sosny Meliany”, która rośnie pod opieką Nadleśnictwa Skierniewice i Cech Fantastyki „SkierCon”. Zajęcia zostały zorganizowane z inicjatywy dr Anny Traut – Seligi w ramach wykładu pn. „Leśnictwo”.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Nasz dydaktyk, dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba po raz kolejny gościła w uczelni partnerskiej w Mykolas Romeris University w Wilnie. Podczas tygodniowego wyjazdu p. doktor poprowadziła zajęcia dla studentów kierunku Pedagogika i poszerzyła kontakty ze społecznością akademicką, co zaowocowało wymianą doświadczeń oraz kontynuacją współpracy między uczelniami. Uniwersytet w Wilnie czeka również na naszych żaków.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie rozpoczyna rekrutację na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej przeznaczone na naukę obcokrajowców w uczelniach wyższych Rosji. Stypendium państwowe obejmuje bezpłatną naukę przez cały okres nauki na wybranym kierunku i comiesięczne stypendium. Kandydat może zgłosić się do 6 rosyjskich uniwersytetów, w których chciałby się uczyć (z dostępnych w ramach kwoty).

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach pragnie złożyć wszystkim studentom, pracownikom, przyjaciołom i sympatykom naszej Uczelni najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym 2017 roku.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację praktykantów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku dietetyki: Katarzyna Matusiak i Krzysztof Banaszek przeprowadzili  wykład pn. „Żywność pozornie zdrowa/ pozornie niezdrowa” dla uczniów klas pierwszych  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 4 w Łowiczu. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z edukacji żywieniowej prowadzonych przez mgr inż. Stellę Buczek, a nad częścią merytoryczną prezentacji czuwała dr Regina Wierzejska.  

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Koło Naukowe SECURUS, skupiające w swoich szeregach studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, uczestniczyło w 3 dniowym wyjeździe do Zakopanego. Podczas wyjazdu studenci poznali pracę jednostek funkcjonujących na południu naszego kraju: Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Granicznej.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
Nasz dydaktyk, dr Regina Wierzejska przeprowadziła wykład pn. „Jak korzystać z informacji żywieniowych na etykietach” dla uczniów II i III klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu. Seminarium zorganizowane zostało w ramach współpracy PWSZ w Skierniewicach  z łowicką szkołą. (...) więcej
Nie załadowano obrazka

W związku z planowaną przerwą remontową i związanym z tym brakiem dostawy energii elektrycznej, w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, prof. nadzw. dr Daniel Stos, zarządza godziny rektorskie od godz. 08.00 do godz. 13.00.

(...) więcej
3848
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595