BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Rada Biblioteczna

W Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.

  Skład Rady Bibliotecznej II Kadencji:
   dr Dariusz Sochacki - Przewodniczący,
   dr Maciej Kozłowski - Członek,
   dr Tomasz Krakowiak - Członek,
   mgr Katarzyna Szymańska - Sekretarz.
  Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
 • - przedstawianie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki głównej,
 • - ustalanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego Uczelni,
 • - występowanie z wnioskami dotyczącymi struktury i organizacji biblioteki głównej oraz związanego z nią systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • - czuwanie nad rozwojem kadry bibliotecznej i wypowiadanie się w sprawach obsady stanowisk bibliotecznych,
 • - określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
 • - występowanie z wnioskami do Senatu i Rektora w sprawach związanych z działalnością i rozwojem biblioteki głównej,
 • - opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki głównej.
Wszelkie sprawy i wnioski prosimy kierować na ręce sekretarza Rady Bibliotecznej p. mgr Katarzyny Szymańskiej. (kontakt)

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595