BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Aktualności dla kierunku Pedagogika (II stopnia)

31.03.2020
W związku z pytaniami studentów, odnośnie obniżenia opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych, związanych z zawieszeniem zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia, informuję co następuje: - kształcenie prowadzone w formie zdalnej ma zapewnić uzyskanie przez studenta takich samych efektów uczenia się jak kształcenie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia, - realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji wymaga nie mniejszego nakładu pracy, niż realizacja w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia. W związku z tym nie ma podstaw do obniżenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych. (...) więcej

23.03.2020
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, zawiesza się od dnia 11 marca 2020 r. od godz. 12.00 do odwołania, zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w obiektach, w których realizowany jest proces dydaktyczny PUSB. (...) więcej

18.03.2020
Decyzją Kanclerza PUSB opłata za Dom Studenta za miesiąc marzec to połowa kwoty miesięcznej (...) więcej

16.03.2020
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego z dnia 16 marca 2020 roku, Biuro Obsługi Studentów dostępne jest w drodze kontaktu mailowego lub telefonicznego. Wydawanie niezbędnych dokumentów czy zaświadczeń dla studentów następuje tylko w drodze indywidualnego uzgodnienia z pracownikami BOS. (...) więcej

16.03.2020
Od dnia 17.03.2020 r. do odwołania, pracownicy Biura Karier będą pracować zdalnie. (...) więcej

16.03.2020
Studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej posiadają aktywny status studenta bez konieczności składania ponownego podania. Automatyczne przedłużenie sesji obowiązuje do 31 maja 2020 roku. (...) więcej

13.03.2020
Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się. (...) więcej

12.03.2020
Odwołanie dodatkowych dyżurów biura karier. (...) więcej

07.03.2020
Informacja dla uczestników programu ,, Legia Akademicka" Na dzień 25.04.2020 r. w ramach części teoretycznej programu ,,Legia Akademicka'' zaplanowano obowiązkowy wyjazd uczestników do patronackiej jednostki wojskowej tj. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegóły wyjazdu proszę o kontakt z dziekanatem. (...) więcej

02.03.2020
Druk zgłoszenia szkody NNW studentów - do pobrania (po wciśnięciu przycisku "więcej") (...) więcej

< 1 2 >
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595