BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Komunikat w sprawie koronawirusa
05.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
- często myć ręce,
- zakrywać usta i nos podczas kaszlu i kichania,
- unikać kontaktu z osobami w trakcie choroby i zachowywać bezpieczną odległość,
- unikać dotykania oczu, nosa i ust,
- obserwować swój stan zdrowia, a w przypadku jego pogorszenia postępować zgodnie z zaleceniami służb państwowych.
Osoby podróżujące prosimy o zachowanie wzmożonej czujności podczas wyjazdów i monitorowanie swojego stanu zdrowia po przyjeździe. Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkonu, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów.
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię. Pod numerem telefonu: 800 190 590 można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji i komunikatów dotyczących koronawirusa, w szczególności publikowanych przez:
- Głównego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
- Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie,
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem.  
Rekomendujemy podporządkowanie się zaleceniom wynikającym z komunikatów, przy jednoczesnym nieuleganiu zbiorowej panice. Informujemy, że władze PUSB na bieżąco monitorują doniesienia o rozprzestrzenianiu się koronowirusa.
Uczelnia podjęła działania zapobiegawcze. W budynkach pojawiły się instrukcje mycia rąk, a w najbliższym czasie pojawią się dozowniki z płynem do dezynfekcji.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595