BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Biuro Karier

Kontakt: Biuro Karier

Biuro Karier PWSZ w Skierniewicach pomaga studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, jest łącznikiem między światem nauki a rynkiem pracy. Biuro pełni także ważną rolę w poszerzaniu potencjału rozwojowego Szkoły. Celem Biura Karier jest przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ do rosnących wymagań rynku pracy, z uwzględnieniem potrzeb rynku regionalnego.

Biuro Karier jest miejscem integracji społeczności szkolnej, gdyż w jego ramach działają specjaliści rynku pracy, nauczyciele akademiccy jak i studenci.

W latach 2009 – 2011 Biuro Karier realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. "Pewny start na rynek pracy - wsparcie Biura Karier PWSZ w Skierniewicach w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów".

Obecnie Biuro Karier realizuje nowe działania które rozszerzają i wzbogacają ofertę, kierowaną do studentów i absolwentów. Działania te podejmowane są w ramach kompleksowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach" (szczegóły na stronie internetowej projektu).

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595