BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Badanie Satysfakcji Studentów
27.05.2019

Zapraszamy do udziału w ogólnouczelnianym Badaniu Satysfakcji Studentów, w którym KAŻDY STUDENT PWSZ w Skierniewicach może wypowiedzieć się na temat jej funkcjonowania. Ankieta jest dostępna pod adresem: http://bit.ly/2HzVfdK od 27 maja do 9 czerwca 2019 r. W tym roku po raz pierwszy prowadzimy badanie drogą elektroniczną, co oznacza, że ankietę można wypełnić zarówno na komputerze, jak na urządzeniach mobilnych. Czas wypełniania ankiety to ok. 10 minut - można ją wypełnić między zajęciami, w domu lub na początku zajęć - za zgodą wykładowcy (przekazaliśmy informację do dyrektorów wszystkich instytutów, z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania w trakcie zajęć).
Co jeszcze warto wiedzieć o ankiecie?
• jest w pełni anonimowa;
• zebrane wyniki posłużą do przygotowania zbiorczego zestawienia, które trafi do Władz Uczelni i pomoże nam w doskonaleniu procesu kształcenia i lepszym dopasowywaniu go do Waszych potrzeb;
• głos studentów jest dla nas bardzo ważny - pozwala nam poznać obszary mocnych stron naszej Uczelni i tego, co jeszcze wymaga poprawy.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595