BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Legia Akademicka - inauguracja
13.02.2018

W sobotę, 10 lutego br. w naszej uczelni, 59 studentów rozpoczęło szkolenie wojskowe w ramach programu „Edukacji Wojskowej Studentów - Legia Akademicka”. Możemy poszczycić się tym, że jest to najliczniejsza ochotnicza „armia studentów” w województwie łódzkim - blisko 41% uczestników stanowią kobiety.
Od 2009 r., kiedy zawieszono obowiązkową służbę wojskową, spadła liczba osób przechodzących szkolenie wojskowe. Polskie siły zbrojne potrzebują, aby rocznie szkolonych było 30-35 tys.
W ocenie uczelni program "Legii Akademickiej" odpowiada na zapotrzebowanie państwa polskiego poprzez uzupełnienie składu osobowego rezerw, co jest, w kontekście międzynarodowym i wewnętrznym, bardzo ważne z punktu widzenia obronności kraju.
Wykłady ukierunkowane są na praktyczne szkolenie wojskowe. Nasi dydaktycy - dr Alojzy Pilich, dr Maciej Karwas i mgr Dariusz Wójcik - nie szkolą mistrzów musztry wojskowej, ani mistrzów znajomości regulaminów. Szkolą przyszłych żołnierzy, którzy będą potrafili odnaleźć się na polu walki. Duży nacisk podczas szkolenia kładziony jest na szkolenie strzeleckie, terenowe, medycynę pola walki, topografię czy też przedmioty stricte ukierunkowane na przetrwanie w warunkach pola walki.
Fotorelacja


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595