BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łodzi
03.12.2018

Dydaktyk PWSZ w Skierniewicach, dr Danuta Rozpędowska-Matraszek - członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, uczestniczyła w Konferencji Naukowej: Informatyka w Zarządzaniu oraz Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej.
Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu było współtworzenie platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu. Problematyka konferencji obejmowała dwie dyscypliny naukowe: zarządzanie i informatykę.
Celem konferencji Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej była popularyzacja wiedzy, najnowszych osiągnięć naukowych i trendów w zakresie wykorzystania metod komputerowych w ekonomii eksperymentalnej. Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw i integrację środowisk naukowych, zainteresowanych tematyką ekonomii eksperymentalnej.
Bardzo ważnym aspektem była próba określenia stopnia, w jakim najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne wspierają rozwój organizacji i przyczyniają się do ich transformacji.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595