BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Seminarium naukowe - Bezpieczeństwo w Internecie
12.04.2019

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Ekonomii i Administracji PWSZ w Skierniewicach zorganizował Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo w Internecie – razem przeciwko cyberprzemocy”. Celem spotkania było aktywne uczestnictwo we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, poprzez inicjowanie i propagowanie działań na rzecz racjonalnego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W spotkaniu uczestniczyli studenci pedagogiki oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Podczas seminarium zostały poruszone następujące tematy:
1. Wirtualne znajomości: szanse czy zagrożenia,
2. Dyskurs nienawiści w Internecie – konsekwencje internetowego hejtu,
3. Prześladowania w sieci – dziecko jako ofiara cyberbullyingu,
4. Tworzymy kulturę szacunku i godności w sieci.
Prezentacje przygotowali studenci I i III roku pedagogiki. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w seminarium.
Komitet Naukowy i Organizacyjny:
dr Grażyna Cęcelek – Przewodnicząca
Bogusława Sroczyńska – Zastępca Przewodniczącej


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595