BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Podsumowanie programu Legia Akademicka
14.12.2018

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło pilotażowy program edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka”. Wspólnie zrealizowany projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. W programie uczestniczyło 61 studentów PWSZ w Skierniewicach z kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie, Ogrodnictwo. Udział w programie pozwolił na odbudowę systemu obronnego naszej Ojczyzny poprzez wyszkolenie rezerw osobowych, którego znaczną część stanowią studenci i absolwenci polskich uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach otrzymała certyfikat uczestnictwa w pierwszej edycji pilotażowego programu szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w roku akademickim 2017/2018.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595