BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego pracuje w sposób ograniczony od 17 marca br. Część pracowników wykonuje pracę zdalnie. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną.
Biuro Rektora
tel. 46 834 40 01, 46 834 40 17
rektorat@pusb.pl

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszenia działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2. W związku z szerzeniem się na całym świecie zakażeń wywołanych koronawirusem wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich: W związku z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach zaleca unikać miejsc publicznych i zatłoczonych (jeśli to możliwe sprawę należy załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną), (...) więcej
Nie załadowano obrazka

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, zawiesza się od dnia 11 marca 2020 r. od godz. 12.00 do odwołania, zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w obiektach, w których realizowany jest proces dydaktyczny PUSB.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dr Grażyna Cęcelek wzięła udział w konferencji metodycznej „Indywidualne potrzeby uczniów”, która odbyła się 27 lutego br., w Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” – Filia im. A. Gieysztora w Pułtusku. Podczas obrad dr Grażyna Cęcelek wygłosiła referat o charakterze metodyczno–szkoleniowym.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W murach naszej Uczelni odbył  się finał konkursu Kulinaria Dietetyczne, w którym wzięli udział uczniowie z ośmiu szkół średnich. Laureatami konkursu zostali: I miejsce - Technikum nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych z Łodzi;  II miejsce - Zespół Szkół Nr 2 z Żyrardowa;  III miejsce - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku z Sochaczewa.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego odbyła się konferencja dydaktyczna  „Narzędzia wspomagania procesu dydaktycznego na drodze ku świadectwu dojrzałości”. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania metod wsparcia uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości, pod względem emocjonalnym i merytorycznym. Zajęcia poprowadziła kadra doradców metodycznych WODN. Spotkanie było okazją do wymiany opinii i doświadczeń. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: często myć ręce, zakrywać usta i nos podczas kaszlu i kichania, unikać kontaktu z osobami w trakcie choroby i zachowywać bezpieczną odległość, unikać dotykania oczu, nosa i ust, obserwować swój stan zdrowia, a w przypadku jego pogorszenia postępować zgodnie z zaleceniami służb państwowych.  

(...) więcej
150
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595