BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Wydziały

WYDZIAŁ EKONOMII I ADMINISTRACJI

Instytut Finansów i Rachunkowości

  -Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  Rachunkowość i podatki
  -Kierunek: ADMINISTRACJA
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Samorząd terytorialny
  Administracja gospodarcza

Instytut Zarządzania Strategicznego

  -Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
  Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
  -Kierunek: ZARZĄDZANIE
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  Zarządzanie usługami TSL

Instytut Nauk Społecznych

  -Kierunek: PEDAGOGIKA
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej
  Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  -Kierunek: PEDAGOGIKA
  Studia II stopnia: magister
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  -Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  Jednolite studia magisterskie
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Menedżer usług publicznych
  Menedżer procesów biznesowych

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Instytut Nauk Przyrodniczych

  -Kierunek: OGRODNICTWO
  Studia I stopnia: inżynier
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Kształtowanie terenów zieleni
  Produkcja ogrodnicza

Instytut Informatyki i Matematyki Stosowanej

  -Kierunek: INFORMATYKA
  Studia I stopnia: inżynier
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Systemy i sieci komputerowe
  Przetwarzanie i wizualizacja danych

Instytut Nauk o Zdrowiu

  -Kierunek: KOSMETOLOGIA
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Kosmetologia i organizacja usług kosmetycznych
  Kosmetologia i technologia kosmetyków
  Podologia
  Wizaż i stylizacja
  -Kierunek: DIETETYKA
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Specjalności:
  Dietetyka z promocją zdrowia
  Technologia żywności i technika żywienia
  Zioła i żywność funkcjonalna w profilaktyce i terapii
  Dietetyka w rekreacji, odnowie biologicznej i sporcie
  -Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
  Studia I stopnia: licencjat
  studia stacjonarne (dzienne)

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595