BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

"Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych
Zapytanie ofertowe nr 1/ZI.1/ZPU/2018
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza Państwa firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (rozeznania rynku) na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu grupowego dla 2 doradców zawodowych Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
Załączniki
Protokół z przeprowadzonego postępowania (1213 KB)


Zapytanie ofertowe nr 2/ZI.1/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (rozeznania rynku) na: organizację i przeprowadzenie szkolenia certyfikacyjnego pozwalającego na zdobycie uprawnień do wykorzystywania narzędzia FRIS® dla 2 doradców zawodowych Biura Karier
Załączniki
Protokół z przeprowadzonego postępowania (910 KB)


Zapytanie ofertowe nr 3/ZIII.41/PS/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361770723, REGON: 100095322 będąca wykonawcą projektu pn. „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na wykonanie, oznaczenie logotypami i dostawę 675 Pakietów dla studenta (pamięć USB – pendrive, notatnik, długopis).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach informuje o anulowaniu postępowania dotyczącego wykonania, oznaczenia logotypami i dostawy 675 Pakietów dla studenta (pamięć USB – pendrive, notatnik, długopis) opisanych w zapytaniu ofertowym nr 3/ZIII.41/PS/ZPU/2018 z dnia 06.12.2018 roku. Przyczyną anulowania są błędy formalne zapytania ofertowego.
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2102 KB)


Zapytanie ofertowe nr 3.1/ZIII.41/PS/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
wykonanie, oznaczenie logotypami i dostawę 675 Pakietów dla studenta (pamięć USB – pendrive, notatnik, długopis) w związku z realizacją projektu "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach".
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2459 KB)


Zapytanie ofertowe nr 4/ZI.8/PT/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku z przygotowaniem wydruków raportów FRIS z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2579 KB)


Zapytanie ofertowe nr 5/ZII.25/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego opartego o metodę Design Thinking i Service Design adresowanego do kadry kierowniczej i administracyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2711 KB)


Zapytanie ofertowe nr 6/ZII.12/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zastosowania gier i aktywnych metod dydaktycznych w pracy nauczyciela akademickiego adresowanego do nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2723 KB)


Zapytanie ofertowe nr 7/ZII.18/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykorzystania informatycznych narzędzi dydaktycznych w pracy nauczyciela akademickiego adresowanego do nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2587 KB)


Zapytanie ofertowe nr 8/ZII.21/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu innowacyjnych narzędzi wizualnych, prezentacji graficznych, myślenia wizualnego adresowanego do nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2767 KB)


Zapytanie ofertowe nr 9/ZIII.35/ZPU/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwiązywania zadań i problemów w pracy zawodowej adresowanego do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie:
Protokół z przeprowadzonego postępowania (2556 KB)


< 1 2 3 4 5 6 >
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595