BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Konferencja Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa
27.11.2018

Dydaktyk naszej Uczelni dr Maciej Karwas uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych podmiotów, potencjalnie zainteresowanych współpracą przy realizacji międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Szczegółowe informacje


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595