BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Wizyta przedstawiciela Mykolas Romeris University w Wilnie
04.12.2018

W murach naszej Uczelni gościliśmy Panią Agatę Katkoniene - wykładowcę z Mykolas Romeris University w Wilnie, która przeprowadziła zajęcia dla studentów kierunku Pedagogika nt. znaczenia pozytywnej komunikacji w szkole, komunikacji z dzieckiem i rodziną w szkole, możliwości współpracy rodzic (rodzina) – nauczyciel (szkoła), interwencji rodzinnej - roli szkoły w sieci wsparcia rodziny. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach współpracuje z litewską uczelnią od 2014 roku w ramach Programu Erasmus+. Przedstawiciele naszej Uczelni cyklicznie wyjeżdżają do Wilna. Wizyta Pani Agaty Katkoniene to kolejny krok do zacieśnienia współpracy między uczelniami.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595