BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
13.11.2018

Dydaktyk PWSZ w Skierniewicach, dr Konrad Rokoszewski, uczestniczył w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, jednym z najbardziej prestiżowych, corocznych wydarzeń samorządowych w Polsce. Forum to miejsce spotkań liderów świata samorządu, biznesu, nauki i polityki, organizowane przez spółkę samorządową MUNICIPIUM SA oraz najbardziej znane Czasopismo Samorządowców „Wspólnota”. W tym roku Forum trwało dwa dni, podczas których zorganizowano 80 paneli tematycznych. W Forum uczestniczyło ponad 1600 osób.
Dr Konrad Rokoszewski uczestniczył w panelu tematycznym „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich” jako ekspert ds. innowacji społecznych. W czasie dyskusji prezentował własne doświadczenia w realizacji projektów aktywizujących społeczności lokalne, projekty w zakresie innowacji społecznych i doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych, związanych z rozwojem lokalnym. Przedmiotem dyskusji były również perspektywy promocji produktów lokalnych i regionalnych, definiowanie czynników powodzenia innowacji społecznych na terenach wiejskich, zagadnienia zmian demograficznych, społecznych i kulturowych oraz kierunki działań niezbędnych do wspierania inicjatyw innowacyjnych.

Informacja o udziale w konferencjach dr. Konrada Rokoszewskiego
Szczegółowe informacje

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595