BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Convention

The Convention is an opinion-generating body, correlating the suggestions and expectations of state and local authorities, scientific, vocational and artistic institutions and associations, as well as employers’ organizations as regards local development supported by the School. The Convention’s responsibilities include expressing an opinion about the Rector’s report on the School’s activity, about the School’s strategy and its changes, petitioning for opening new fields of study related to the strategy of the region, initiating cooperation, creating the School’s image locally.

The Convention members:

 1. mgr Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,
 2. mgr inż. Kazimierz Baka - Prezes Zarządu Fabryki Narzędzi Specjalnych FERMOT S.A. w Skierniewicach,
 3. mgr Zygmunt Czarniak - Prezes Zarządu „Agro-Czar” Sp. z o.o. w Skierniewicach,
 4. Jan Dziedzic - Właściciel Skierniewickiej Fabryki Maszyn, Urządzeń i Konstrukcji „SFAMASZ”,
 5. Eugeniusz Furman - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach,
 6. Grażyna Głuszek - współwłaściciel Zakładu Usługowego „TRANSPRZĘT” w Skierniewicach,
 7. prof. nadzw. dr. hab. Tadeusz Janusz - Dyrektor ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach,
 8. mgr Krzysztof Jażdżyk - Prezydent Miasta Skierniewice,
 9. mgr Jolanta Juraś - Członek Zarządu Hortmasz Sp. z o.o.,
 10. dr Edward Karasiński - Dyrektor Biura Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
 11. prof. dr. hab. Małgorzata Korbin - Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
 12. mgr Irena Maria Lesiak - Dyrektor Delegatury w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 13. mgr Konstanty Marat - Prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej,
 14. Jerzy Mirgos - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach,
 15. mgr Helena Nitkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach,
 16. mgr Edward Pawlik - Dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelaznej,
 17. mgr Stanisław Pytliński - Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
 18. mgr Darosław Sadowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach,
 19. mgr Małgorzata Sęk - pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach,
 20. Marek Skiba - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”,
 21. prof. nadzw. dr Daniel Stos - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach,
 22. mgr inż. Jacek Śmiłowski - Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach,
 23. Jan Wach - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa "EL-IN" Sp. z o.o. w Skierniewicach.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595