BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Zarządzanie Oświatą w Szkołach i Placówkach Rolniczych

  Celem studiów jest przygotowanie kadry dydaktycznej szkół i placówek rolniczych do podwyższenia i uzupełnienia kwalifikacji, kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania jednostkami edukacyjnymi oraz praktycznego i teoretycznego kształcenia rolniczego.

  Program obejmuje następujące moduły:

  • Zarządzanie kształceniem teoretycznym i praktycznym w obszarze rolnictwa
  • Finanse i rachunkowość w szkolnictwie
  • Podstawy prawa oświatowego
  • Nowoczesne metody produkcji rolniczej
  • Komunikacja interpersonalna

 1. Charakterystyka studiów

  Studia obejmują 350 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w programie studiów uwzględniono 30 godzin praktyk zawodowych.

  Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników jednostek branżowych.
  Studia kończą się egzaminem oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na poziomie VI. Absolwent uzyskuje prawo do ubiegania się o stanowisko kierownicze w wybranej placówce oświatowej.

 2. Czas trwania studiów

  Program studiów obejmuje 3 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela)

  Termin rozpoczęcia I edycji, planowany jest na semestr zimowy roku 2018/2019, uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.

 3. Organizatorzy

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych i Wydział Ekonomii i Administracji w Skierniewicach przy współpracy z KCER w Brwinowie.
  ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
  prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych; Kierownik Studiów

  Sekretariat studiów: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99 pokój nr 17, 05-840 Brwinów
  tel. 22 729 66 34 lub 22 125 62 00 wew. 175
  - mgr inż. Grażyna Bulińska
  kontakt: gbulinska@pwsz.skierniewice.pl, kom. 696 41 01 91
  - mgr Maria Majszyk
  kontakt: mmajszyk@pwsz.skierniewice.pl, kom. 691 110 125

 4. Zasady rekrutacji

  Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

  Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • karta zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

  Zgłoszenia proszę przesyłać na jeden z adresów mailowych (pkt. 3)

 5. Koszt uczestnictwa

  1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach

  Dane do przelewu:
  Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Skierniewicach
  ul. Batorego 64C
  96-100 Skierniewice
  tytułem - za studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą
  PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595