BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Ogłoszenie - rekrutacja praktykantów na praktyki zawodowe
12.02.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację uzupełniającą praktykantów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie
Regulamin rekrutacji studentów do projektu praktyk zawodowych
Załącznik 1 - Deklaracja chęci udziału w projekcie
Załącznik 2 - Karta oceny kandydata - ekspert
Załącznik 3 - Karta oceny kandydata - rozmowa kwalifikacyjna

Logo Funduszy Europejskich Logo PWSZ w Skierniewicach Logo Unii Europejskiej


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595