BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Ważne dokumenty

Kodeks etyczny studenta 35 KB Pobierz
Kodeks etyczny środowiska akademickiego 448 KB Pobierz
Kodeks etyki pracownika naukowego 583 KB Pobierz
Organizacja roku akademickiego 2017/2018 2009 KB Pobierz
Organizacja roku akademickiego 2018/2019 1993 KB Pobierz
Organizacja roku akademickiego 2019/2020 2014 KB Pobierz
Regulamin antyplagiatowy 155 KB Pobierz
Regulamin komisji wyborczych 142 KB Pobierz
Regulamin organizacyjny PWSZ w Skierniewicach 411 KB Pobierz
Regulamin organizacyjny PWSZ w Skierniewicach - Załącznik nr 1 - Schemat organizacyjny 450 KB Pobierz
Regulamin organizacyjny PWSZ w Skierniewicach - Załącznik nr 2 - Oznaczenie literowe jednostek 28 KB Pobierz
Regulamin pracy (obowiązujący od 08.07.2019 r.) 12321 KB Pobierz
Regulamin pracy (obowiązujący od 08.07.2019 r.) - ANEKS NR 4 8318 KB Pobierz
Regulamin pracy (obowiązujący od 2016 r.) 256 KB Pobierz
Regulamin pracy (obowiązujący od dn. 14.12.2017 r.) 15521 KB Pobierz
Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - ANEKS NR 1 444 KB Pobierz
Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - ANEKS NR 2 15521 KB Pobierz
Regulamin pracy PWSZ w Skierniewicach - ANEKS NR 3 1146 KB Pobierz
Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora 1471 KB Pobierz
Regulamin przyznawania Odznaki Absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne 1869 KB Pobierz
Regulamin sesji egzaminacyjnej 242 KB Pobierz
Regulamin studiów (obowiązujący do 30.09.2019 r.) 17345 KB Pobierz
Regulamin studiów (obowiązujący od 01.10.2019 r.) 9671 KB Pobierz
Regulamin studiów podyplomowych 68 KB Pobierz
Regulamin studiów podyplomowych - zał. 1 - Kosztorys 47 KB Pobierz
Regulamin studiów podyplomowych - zał. 2 - Podanie 42 KB Pobierz
Regulamin studiów podyplomowych - zał. 3 - Kwestionariusz osobowy 75 KB Pobierz
Regulamin studiów podyplomowych - zał. 4 i 5 - Decyzje 30 KB Pobierz
Regulamin wynagrodzeń 9254 KB Pobierz
Regulamin Zakładowego Funduszu Premiowania 549 KB Pobierz
Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni 1531 KB Pobierz
Statut PWSZ w Skierniewicach 16959 KB Pobierz
Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów 3743 KB Pobierz
Wytyczne w zakresie tworzenia i modyfikowania planów studiów i programów kształcenia 6769 KB Pobierz
Zasady ustalania i rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 12932 KB Pobierz
Zasady ustalania i rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) w roku akademickim 2017/2018 - Załącznik nr 1 - Karta indywidualnych obiążeń dydaktycznych 66 KB Pobierz
Zasady ustalania i rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) w roku akademickim 2017/2018 - Załącznik nr 2 - Plan obciążeń dydaktycznych na sem. zimowy i letni 20 KB Pobierz
Zasady ustalania i rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) w roku akademickim 2017/2018 - Załącznik nr 3 - Realizacja obciążeń w sem. zimowym i skorygowany plan na sem. letni 23 KB Pobierz
Zasady ustalania i rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) w roku akademickim 2017/2018 - Załącznik nr 4 - Realizacja obciążeń w sem. zimowym i letnim 16 KB Pobierz
Zasady ustalania i rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) w roku akademickim 2017/2018 - Załącznik nr 5 - Wniosek o obniżenie pensum 29 KB Pobierz
Zasady ustalania i rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) w roku akademickim 2017/2018 - Załącznik nr 6 - Wykaz obniżek pensum 9 KB Pobierz
Zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich 6365 KB Pobierz
Zmiana zakresu obowiązków nauczycieli akademickich obowiązująca od 19.02.2018 r. 4177 KB Pobierz
Zmiana zakresu obowiązków nauczycieli akademickich obowiązująca od 19.02.2018 r. - Karta indywidualnych obiążeń dydaktycznych 66 KB Pobierz
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595