BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Dom Dziecka w Strobowie

Studenci PWSZ w Skierniewicach w charakterze wolontariuszy, od wielu lat współpracują z Domem Dziecka w Strobowie. Studenci, zwłaszcza pedagogiki, pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji i prowadzą zajęcia wyrównawcze.

Co roku, w okresie przedświątecznym, organizowana jest zbiórka pieniędzy na rzecz Domu Dziecka w Strobowie. „Słodkie Mikołajki” to akcja, podczas której studenci wszystkich kierunków pieką ciasta, które później są sprzedawane na terenie uczelni. Dochód z akcji przeznaczony jest na świąteczne paczki dla wychowanków Domu Dziecka. Ponadto studenci zrzeszeni w URSS organizują w Strobowie imprezę mikołajkową dla dzieci z różnymi zabawami i konkursami, prowadzonymi przez studentów. Jej zwieńczeniem jest rozdanie paczek przez Mikołaja.


Kolejną inicjatywą jest akcja „Stroboskop”. Są to całodniowe warsztaty teatralno-plastyczne, przygotowane dla wychowanków Domu Dziecka, organizowane w Strobowie na początku roku. W akcje poza studentami włączają się profesjonaliści- lokalne teatry i artyści plastycy.


Studenci PWSZ wraz z Domem Dziecka w Strobowie co roku organizują przedstawienie teatralne, które wystawiane jest w Kinoteatrze „Polonez” w Skierniewicach, w ramach Festiwalu Nauki. W przedstawieniu biorą udział wychowankowie Domu Dziecka w Strobowie, pracownicy placówki oraz studenci. Aktorom na scenie towarzyszy muzyka. Oprawę muzyczną zapewniają uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach. Wszelkie działania związane z organizacją spektaklu leżą w gestii URSS- począwszy od przygotowania scenariusza, poprzez scenografię, dobór kostiumów i próby, a na działaniach promocyjnych i dystrybucji biletów kończąc. W działania organizacyjne aktywnie włączają się także pracownicy Domu Dziecka, którzy poświęcają swój czas, by dołożyć wszelkich starań, aby przedstawienie okazało się sukcesem. Przedstawienie „Eko Bajania”, zorganizowane w 2014 roku dostępne jest w Internecie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=WIrtYgYoGS8. Wszelkie działania związane z Domem Dziecka w Strobowie, organizowane są głownie przez URSS we współpracy z Kołem Studentów Pedagogiki.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595