BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację uzupełniającą na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 12 stycznia br. studenci III roku pedagogiki, specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną, gościli w Zakładzie Karnym w Łowiczu, placówce resocjalizacyjnej typu półotwartego, przeznaczonej dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Podczas spotkania studenci zapoznali się ze strukturą, organizacją i funkcjonowaniem Zakładu Karnego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Skierniewicach w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Karnawał trwa w najlepsze, a w nim nie może zabraknąć naszej imprezy! Studencki Karnawał PWSZ już w najbliższą sobotę. Największa impreza dla studentów i maturzystów.
Miejsce: Drugi Dom, ul. Mickiewicza 11, Skierniewice
Termin: 21 stycznia br.
Start: 21:00
Serdecznie zapraszamy!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci II i III roku dietetyki, w ramach zajęć z technologii żywności i potraw, prowadzonych przez dr inż. Agnieszkę Wiosetek-Reske, uczestniczyli w wyjeździe, podczas którego zapoznali się ze strukturą organizacyjną i produkcją Browaru Bednary. Browar Bednary to jedyny browar w regionie łowickim i pierwszy browar rzemieślniczy w Polsce, którego celem jest warzenie piwa oraz szerzenie kultury piwnej.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku Zarządzania obszarami wiejskimi odwiedzili siedzibę Nadleśnictwa Skierniewice w Zwierzyńcu. Dzięki uprzejmości pracowników, żacy poznali pracę i działania podejmowane przez  jednostkę. Uczestnicy spotkania udali się również do „Sosny Meliany”, która rośnie pod opieką Nadleśnictwa Skierniewice i Cech Fantastyki „SkierCon”. Zajęcia zostały zorganizowane z inicjatywy dr Anny Traut – Seligi w ramach wykładu pn. „Leśnictwo”.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Nasz dydaktyk, dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba po raz kolejny gościła w uczelni partnerskiej w Mykolas Romeris University w Wilnie. Podczas tygodniowego wyjazdu p. doktor poprowadziła zajęcia dla studentów kierunku Pedagogika i poszerzyła kontakty ze społecznością akademicką, co zaowocowało wymianą doświadczeń oraz kontynuacją współpracy między uczelniami. Uniwersytet w Wilnie czeka również na naszych żaków.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie rozpoczyna rekrutację na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej przeznaczone na naukę obcokrajowców w uczelniach wyższych Rosji. Stypendium państwowe obejmuje bezpłatną naukę przez cały okres nauki na wybranym kierunku i comiesięczne stypendium. Kandydat może zgłosić się do 6 rosyjskich uniwersytetów, w których chciałby się uczyć (z dostępnych w ramach kwoty).

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach pragnie złożyć wszystkim studentom, pracownikom, przyjaciołom i sympatykom naszej Uczelni najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym 2017 roku.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację praktykantów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(...) więcej
2939
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595