BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Agrotronika dla nauczycieli szkół rolniczych – trzy semestry

Cel studiów:

 • umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji w zakresie nie objętym specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia studiów wyższych, a niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej
 • aktualizacja wiedzy i umiejętności w związku z postępem nauki i techniki rolniczej

Program studiów:

  w programie uwzględniono problematykę:
 • Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych
 • Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych
 • w następujących modułach:
 • Przedmioty ogólnorozwojowe
 • Podstawy rolnictwa precyzyjnego
 • Agrotronika w produkcji roślinnej
 • Agrotronika w produkcji zwierzęcej
 • Zarządzanie gospodarstwem
 • Metodyka kształcenia zawodowego
 • Praktyka zawodowa.

Wiedza nabywana będzie na wykładach oraz w czasie zajęć terenowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz autorów podstawy programowej.
Zajęcia wykładowe i ćwiczenia kameralne odbywają się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ćwiczenia terenowe w instytutach branżowych i uczelniach.
Program studiów podyplomowych zawiera również praktykę zawodową, która będzie realizowana w firmach John Deere, Claas, New Holland, które zadeklarowały gotowość współpracy z organizatorami studiów podyplomowych.

Studia skierowane są do nauczycieli kształcenia zawodowego – trwają trzy semestry, kończą się napisaniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie)
 • uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym.

Organizatorzy:
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Sekretariat studiów:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel: 22 729 66 34 LUB 22 125 62 00 wew. 175, pokój nr 17
- mgr inż. Grażyna Bulińska, gbulinska@pusb.pl - kom. 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk, mmajszyk@pusb.pl - kom. 691 110 125

Zasady rekrutacji:
Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych PUSB w Skierniewicach.

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

 • kartę zgłoszenia uczestnictwa,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
- mgr inż. Grażyna Bulińska - gbulinska@pusb.pl; - kom. 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk, - mmajszyk@pusb.pl; - kom. 691 110 125

Koszt uczestnictwa: 1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto PUSB,
Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z AGROTRONIKI.

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia - wersja z 17 października 2019
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595