BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Warsztaty naukowo - szkoleniowe
03.12.2019

27 listopada br., pracownicy naukowo-dydaktyczni z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przeprowadzili warsztaty naukowo-szkoleniowe pt. „Zarządzanie kryzysowe w województwie łódzkim w latach 2007-2018”. W spotkaniu uczestniczyli studenci naszej Uczelni oraz uczniowie klas mundurowych szkół średnich z Bolimowa, Puszczy Mariańskiej i Skierniewic. Wydarzenie stanowiło kontynuację „Dnia Bezpieczeństwa”, realizowanego w ramach Festiwalu Nauki. Celem warsztatów było przedstawienie studentom i uczniom istoty zarządzania kryzysowego, instytucji i służb przeciwdziałających sytuacjom kryzysowym, likwidujących skutki klęsk żywiołowych i katastrof technicznych oraz form udziału społeczeństwa w akcjach ratowniczych i ochronie osób poszkodowanych. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach i Łowiczu, Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach oraz nauczyciele akademiccy naszej Uczelni.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595