BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło pilotażowy program edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka. Wspólnie zrealizowany projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. W programie uczestniczyło 61 studentów PWSZ w Skierniewicach z kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie, Ogrodnictwo.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci Wydziału Ekonomii i Administracji uczestniczyli w prelekcji pt. "ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”, zorganizowanej w ramach programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Wykład poprowadził Sławomir Łuczyński, Kierownik Inspektoratu ZUS w Skierniewicach. Studenci zapoznali się z różnymi formami wykonywania pracy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej) i obowiązkami w zakresie ubezpieczeń społecznych jakie wiążą się z każdą z tych umów. Poznali także korzyści wynikające z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 10 grudnia br. członkowie Koła Naukowego SECURUS z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, wraz z opiekunem naukowym dr Alojzym Pilichem uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Łowicza. Studenci zwiedzili Zamek Prymasowski, gdzie zapoznali się z burzliwą historią miasta i zamku Prymasowskiego – siedziby Interrexów, która nierozerwalnie wplatała się w historię Rzeczpospolitej w trudnym okresie dziejowym na przestrzeni wieków.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
Uczelniana Rada Samorządu Studentów zaprasza wszystkich na Słodkie Mikołajki.
Miejsce: PWSZ w Skierniewicach, Batorego 64 E i F
Termin: 7 i 8 grudnia br.
Godzina rozpoczęcia: 9:30
Przyjdź i skosztuj!
(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci Wydziału Ekonomii i Administracji uczestniczyli w prelekcji pt. "Bankowość Spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki - Misja - Wartości”, zorganizowanej w ramach programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Wykład poprowadziła Pani Ewa Niedbałka, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Studenci poznali specyfikę banków spółdzielczych, ich ofertę produktową oraz dowiedzieli się jaką pełnią rolę dla lokalnych społeczności.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W murach naszej Uczelni gościliśmy Panią Agatę Katkoniene - wykładowcę z Mykolas Romeris University w Wilnie, która przeprowadziła zajęcia dla studentów kierunku Pedagogika nt. znaczenia pozytywnej komunikacji w szkole, komunikacji z dzieckiem i rodziną w szkole, możliwości współpracy rodzic (rodzina) – nauczyciel (szkoła), interwencji rodzinnej - roli szkoły w sieci wsparcia rodziny.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dydaktyk PWSZ w Skierniewicach, dr Danuta Rozpędowska-Matraszek - członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, uczestniczyła w Konferencji Naukowej: Informatyka w Zarządzaniu oraz Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej. Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu było współtworzenie platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy studentów i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach do udziału w bezpłatnych e-szkoleniach z obsługi systemu Comarch ERP Optima, oprogramowania służącego do obsługi księgowości, kadr i płac oraz sprzedaży. Wszystkie szkolenia kończą się bezpłatnym egzaminem on-line, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. Informacja dotycząca szkoleń i zapisy: brdembowscy@wp.pl

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 26 listopada br. dr Grażyna Cęcelek, pracownik Instytutu Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomii i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, reprezentowała naszą Uczelnię podczas konferencji „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”, która odbyła się w Centrum Akademickim Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dydaktyk naszej Uczelni dr Maciej Karwas uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych podmiotów, potencjalnie zainteresowanych współpracą przy realizacji międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

(...) więcej
1648
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595