BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Dla osób odbywających praktyki zawodowe:

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne sem. 1 - Sprawozdanie 42 KB Pobierz
Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne sem. 2 - Sprawozdanie 43 KB Pobierz
Pedagogika POW - Karta obserwacji i oceny zajęć (nabór 2016/2017) 354 KB Pobierz
Pedagogika POW - Karta obserwacji zajęć (nabór 2016/2017) 330 KB Pobierz
Pedagogika POW - Karta samooceny studenta/studentki (nabór 2016/2017) 239 KB Pobierz
Pedagogika POW - Raport z odbytych praktyk pedagogicznych (nabór 2016/2017) 242 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji i oceny lekcji (nabór 2016/2017) 354 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji i oceny lekcji (nabór 2017/2018) 46 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji i oceny zajęć (nabór 2016/2017) 354 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji i oceny zajęć (nabór 2017/2018) 46 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji lekcji (nabór 2016/2017) 325 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji lekcji (nabór 2017/2018) 28 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji zajęć (nabór 2016/2017) 330 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta obserwacji zajęć (nabór 2017/2018) 29 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta samooceny studenta/studentki (nabór 2016/2017) 239 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Karta samooceny studenta/studentki (nabór 2017/2018) 25 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Raport z odbytych praktyk pedagogicznych (nabór 2016/2017) 242 KB Pobierz
Pedagogika PPiW - Raport z odbytych praktyk pedagogicznych (nabór 2017/2018) 27 KB Pobierz
Pedagogika RzPS - Karta opisu case study podczas odbywania praktyki (nabór 2017/2018) 27 KB Pobierz
Pedagogika RzPS - Karta opisu case stydy podczas odbywania praktyki (nabór 2016/2017) 107 KB Pobierz
Pedagogika RzPS - Karta rozmowy rozwojowej (nabór 2016/2017) 250 KB Pobierz
Pedagogika RzPS - Karta rozmowy rozwojowej (nabór 2017/2018) 29 KB Pobierz
Weryfikacja efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej przez zakład pracy 283 KB Pobierz
Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej 126 KB Pobierz
Zgoda zakładu pracy na odbycie praktyk 259 KB Pobierz

Dla osób ubiegających się o zaliczenie praktyk na podstawie aktywności zawodowej:

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595