BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Aktualności

22.11.2019
BUP Newsletter November 2019
Załącznik pdf. (...) więcej

14.11.2019
International Scientific Events 2020, Bulgaria
  • Conferences in June Agriculture and Food, 8th International Conference (17-21 June)
  • Ecology and Safety, 29th International Conference (20-23 June)
  • Materials, Methods and Technologies, 22nd International Conference (20-26 June)
  • Conferences in August Economy and Business, 19th International Conference (20-24 August)
  • Education, Research and Development, 11th International Conference (23-27 August)
  • Language, Individual and Society, 14th International Conference (26-30 August)

Location and Venue: Flora Exposition Center, Burgas, Bulgaria (on the Black Sea Coast).
(...) więcej

08.11.2019
Sustainability / numer specjalny - nabór prac!
Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że czasopismo naukowe Sustainability (ISSN 2071-1050, Impact Factor 2,592) ogłosiło nabór prac do specjalnego numeru, który poświęcony jest zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich i rolnictwa (Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture).

(...) więcej

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Baltic University Programme (BUP)

Baltic University Programme (BUP) to utworzona w 1991 roku międzynarodowa sieci akademicka zrzeszająca 220 uniwersytetów i szkół wyższych z 14 państw leżących w Regionie Morza Bałtyckiego. Obecnie jest to jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie.

Celem BUP jest wsparcie uczelni wyższych w szerzeniu wiedzy na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w Regionie Morza Bałtyckiego. Program oparty jest na współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, ale także innymi instytucjami społecznymi np. władzami lokalnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymienionym regionie.

Baltic University Programme jest programem interdyscyplinarnym skupiającym wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, uniwersytety rolnicze i medyczne itd.

Baltic University Programme koordynowany jest na poziomie międzynarodowym przez Sekretariat BUP na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

W Polsce krajowe Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego znajduje się na Politechnice Łódzkiej.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Baltic University Programme a PWSZ w Skierniewicach umożliwia naszym studentom i nauczycielom korzystanie z wszystkich form kształcenia dostępnych w ramach Baltic University Programme tj. kursów, szkoleń, konferencji organizowanych w Polsce, ale także w innych krajach należących do sieci uniwersyteckiej BUP.

Kursy BUP

Materiały BUP

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595