BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

"Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych

Rekrutacja

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego ogłasza rekrutację uczestników na II edycję szkoleń podnoszących kompetencje studentów i studentek PUSB w Skierniewicach, realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację uczestników na II edycję szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich PWSZ w Skierniewicach, realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację uczestników na szkolenia podnoszące kompetencje studentów i studentek PWSZ w Skierniewicach, realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ogłasza rekrutację uczestników na szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich PWSZ w Skierniewicach, realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595