BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Szkolenie z zakresu analizy finansowej
22.05.2019

W murach naszej uczelni gościliśmy Biegłego rewidenta - Michała Kołosowskiego, przedstawiciela firmy UHY ECA S.A., który przeprowadził szkolenie pt. Analiza finansowa - jak efektywnie czytać sprawozdania finansowe. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Koła Naukowego EKONOMIKUS oraz studenci kierunków finanse i rachunkowość, zarządzanie oraz menedżerskie studia ekonomiczno - prawne. Uczestnicy zaczerpnęli wiedzy z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Dowiedzieli się jakie są cele sprawozdań finansowych, jakie są podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych, w jaki sposób działa rachunkowość kreatywna. Omówiony został układ sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości i MSSF oraz cykl operacyjny gotówki. Ponadto przedstawiona została analiza finansowa w oparciu o Cash Flow. Inicjatorami szkolenia były: dr Barbara Dembowska i dr Ewelina Kiełek - Więcławska.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595