BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Konferencja „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”
30.11.2018

W dniu 26 listopada br. dr Grażyna Cęcelek, pracownik Instytutu Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomii i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, reprezentowała naszą Uczelnię podczas konferencji „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”, która odbyła się w Centrum Akademickim Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Współorganizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku.
Podstawowym celem konferencji było przygotowanie szkół do realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami, stworzenie jednolitego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie wsparcia nauczycielom, pedagogom/psychologom i doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zainicjowanie działalności lokalnej sieci współpracy szkolnych specjalistów koordynujących i prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach.
Dr Grażyna Cęcelek przedstawiła metodyczny zarys realizacji zajęć z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego w wystąpieniu: „Metodyka pracy doradztwa edukacyjno-zawodowego”.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595