BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Aby otrzymać pomoc materialną w postaci stypendium socjalnego, miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 900 zł. Dochód liczony jest na podstawie roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok akademicki, z uwzględnieniem tzw. "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu").

Stypendium przyznawane jest na semestr – w ciągu roku do 10 miesięcy.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I st. i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra).

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta.

    Ponadto student przedstawia dokumenty:
  1. - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach (WZÓR)
  2. - zaświadczenia z ZUS-u o rzeczywiście zapłaconych składkach zdrowotnych za ubiegły rok rozliczeniowy
  3. - zaświadczenie z Urzędu Gminy o ha przeliczeniowych za ubiegły rok rozliczeniowy
  4. - zaświadczenia rodzeństwa ze szkoły, potwierdzający status ucznia, słuchacza, studenta
  5. - oświadczenie o samodzielności finansowej
  6. - inne w zależności od sytuacji rodziny

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student studiów stacjonarnych, który spełnia warunki ubiegania się o stypendium socjalne, a dodatkowo zamieszkuje czasowo w Skierniewicach lub okolicach, gdyż codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie (stypendium socjalne w zwiększonej wysokości zastępuje więc w praktyce dotychczasowe stypendium mieszkaniowe).

O miejsce w Domu Studenta może ubiegać się student studiów stacjonarnych, spełniający jak i niespełniający warunki dochodowe otrzymania stypendium socjalnego. Jeśli dochód Studenta na członka rodziny przekracza kwotę 800 zł, wniosek zostanie rozpatrzony jedynie wg kryterium odległości. Student wypełnia wtedy jedynie pierwszą stronę Załącznika nr 1.

powrót do
Stypendia
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595