BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Studenci Wydziału Ekonomii i Administracji uczestniczyli w prelekcji pt. "ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”, zorganizowanej w ramach programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Wykład poprowadził Sławomir Łuczyński, Kierownik Inspektoratu ZUS w Skierniewicach. Studenci zapoznali się z różnymi formami wykonywania pracy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej) i obowiązkami w zakresie ubezpieczeń społecznych jakie wiążą się z każdą z tych umów. Poznali także korzyści wynikające z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 10 grudnia br. członkowie Koła Naukowego SECURUS z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, wraz z opiekunem naukowym dr Alojzym Pilichem uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Łowicza. Studenci zwiedzili Zamek Prymasowski, gdzie zapoznali się z burzliwą historią miasta i zamku Prymasowskiego – siedziby Interrexów, która nierozerwalnie wplatała się w historię Rzeczpospolitej w trudnym okresie dziejowym na przestrzeni wieków.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
Uczelniana Rada Samorządu Studentów zaprasza wszystkich na Słodkie Mikołajki.
Miejsce: PWSZ w Skierniewicach, Batorego 64 E i F
Termin: 7 i 8 grudnia br.
Godzina rozpoczęcia: 9:30
Przyjdź i skosztuj!
(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci Wydziału Ekonomii i Administracji uczestniczyli w prelekcji pt. "Bankowość Spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki - Misja - Wartości”, zorganizowanej w ramach programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Wykład poprowadziła Pani Ewa Niedbałka, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Studenci poznali specyfikę banków spółdzielczych, ich ofertę produktową oraz dowiedzieli się jaką pełnią rolę dla lokalnych społeczności.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W murach naszej Uczelni gościliśmy Panią Agatę Katkoniene - wykładowcę z Mykolas Romeris University w Wilnie, która przeprowadziła zajęcia dla studentów kierunku Pedagogika nt. znaczenia pozytywnej komunikacji w szkole, komunikacji z dzieckiem i rodziną w szkole, możliwości współpracy rodzic (rodzina) – nauczyciel (szkoła), interwencji rodzinnej - roli szkoły w sieci wsparcia rodziny.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dydaktyk PWSZ w Skierniewicach, dr Danuta Rozpędowska-Matraszek - członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, uczestniczyła w Konferencji Naukowej: Informatyka w Zarządzaniu oraz Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej. Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu było współtworzenie platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy studentów i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach do udziału w bezpłatnych e-szkoleniach z obsługi systemu Comarch ERP Optima, oprogramowania służącego do obsługi księgowości, kadr i płac oraz sprzedaży. Wszystkie szkolenia kończą się bezpłatnym egzaminem on-line, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. Informacja dotycząca szkoleń i zapisy: brdembowscy@wp.pl

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 26 listopada br. dr Grażyna Cęcelek, pracownik Instytutu Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomii i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, reprezentowała naszą Uczelnię podczas konferencji „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”, która odbyła się w Centrum Akademickim Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dydaktyk naszej Uczelni dr Maciej Karwas uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych podmiotów, potencjalnie zainteresowanych współpracą przy realizacji międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci kierunku Pedagogika, specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną, oraz przedstawiciele Koła Naukowego SECURUS uczestniczyli w wyjeździe do Zakładu Karnego w Łowiczu. Celem wyjazdu było pokazanie praktycznych aspektów pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Inicjatorem wyjazdu była dr Anna Wiktorowicz.

(...) więcej
739
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595